‘Οροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BARKINGWELL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BARKINGWELL MEDIA», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο Κτίριο 6, ΣΕΑ 1 Μεσογείων 40,2 χλμ, Αττική Οδός, Παιανία 190 02, με αριθμό ΓΕΜΗ 141449701000, ΑΦΜ 800804618, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής “ο Παραγωγός“), δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα της παραγωγής και εκτέλεσης παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικών έργων.

Κατά τον προγραμματισμό του, ο Παραγωγός προτίθεται να προβεί στην παραγωγή του (βασιζόμενου στο Format «STAR ACADEMY» της εταιρείας «BANIJAY RIGHTS LIMITED») μουσικού τηλεοπτικού προγράμματος διαγωνιστικού περιεχομένου με το τίτλο «FAME STORY» (το «Πρόγραμμα»), για λογαριασμό και προς μετάδοσή του από πάροχο/παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 1. Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι ένα μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα διαγωνιστικού περιεχομένου. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο διαγωνιστικό reality show τραγουδιού. Είναι ένα μοναδικό στο είδος του τηλεοπτικό project, μέσω του οποίου ο εκάστοτε συμμετέχων, που έχει ένα ταλέντο στο τραγούδι και στη σκηνική παρουσία απόδοσης του, μπορεί να στεφθεί νικητής. Περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένα και live επεισόδια. Το μαγνητοσκοπημένο κομμάτι του Προγράμματος παρουσιάζει την καθημερινότητα των Υποψηφίων στα πλαίσια μια μουσικής ακαδημίας, προβάλλοντας στιγμιότυπα της καθημερινότητας των Υποψηφίων και της συμμετοχής τους σε επιμέρους δοκιμασίες, ενώ στο ζωντανό κομμάτι οι υποψήφιοι ερμηνεύουν τραγούδια, βαθμολογούνται από επιτροπή και ψηφίζονται από το κοινό. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Προγράμματος, μεταφέρεται στους τηλεοπτικούς δέκτες η διαδικασία εκπαίδευσης των Υποψηφίων οι οποίοι διαμένουν στη μουσική ακαδημία του Fame Story και παρακολουθούν για δεκαπέντε (15) περίπου εβδομάδες ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης πάνω στη μουσική, το χορό και την ερμηνεία. Μία φορά την εβδομάδα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε ένα ζωντανό τηλεοπτικό show, στο οποίο καλούνται να αποδώσουν ένα ή και περισσότερα μουσικά τραγούδια, προκειμένου να κριθούν από τέσσερις (4) διακεκριμένους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας. Στο τέλος του ζωντανού προγράμματος ένας ή και περισσότεροι υποψήφιοι αποχωρούν μετά από ψηφοφορία κοινού, απόφαση των κριτών ή/και συνδυασμός των παραπάνω. Στόχος, να παραμείνει στο τέλος ένας νικητής, που θα λάβει τον αντίστοιχο τίτλο και μια σειρά από έπαθλα.
 2. Το Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», και να προβληθεί σε α’ μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε μέσω του STAR CHANNEL, είτε μέσω άλλων σταθμών και δικτύων (εφεξής καλουμένων συνολικά ως οι «τηλεοπτικοί σταθμοί»), σε μαγνητοσκόπηση ή/και LIVE, κατά τη σεζόν 2023-2024 (κατά τον αρχικό προγραμματισμό).

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω τηλεοπτικό Πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά όσοι κατοικούν νομίμως στην Ελλάδα και την Κύπρο, μόνιμοι και νόμιμοι Έλληνες πολίτες ή κάτοικοι εξωτερικού με Ελληνική ή/και Κυπριακή Υπηκοότητα.
 2. Οι δηλούντες συμμετοχής (εφεξής ο/οι “Υποψήφιος/οι Συμμετέχων/ουσα”) πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Εξαιρούνται ρητώς από τη Συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.
 1. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή υπαλλήλων ή/και εργαζομένων του Παραγωγού, των τηλεοπτικών σταθμών μετάδοσης του Προγράμματος, καθώς επίσης συζύγων και συγγενών έως γ’ βαθμού συγγενείας με φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του Προγράμματος.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Σε συνέχεια του σχετικού «call for action» για το Πρόγραμμα και αναφορικά με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις δήλωσης συμμετοχής που επιθυμεί να υποβάλλει ο Υποψήφιος Συμμετέχων δια της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας (εφεξής η “Φόρμα Συμμετοχής”), δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα προς τον Παραγωγό -και σε αυτούς προς τους οποίους ο Παραγωγός έχει ήδη παράσχει ή θα παρέχει μελλοντικά σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς) – τα ακόλουθα:

 1. Ότι επιθυμεί να λάβει μέρος και να συμμετέχει ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα και προς τον σκοπό αυτό υποβάλλει τη Φόρμα Συμμετοχής, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία/πληροφορίες.
 2. Ότι, εφόσον κληθεί σχετικά από τον Παραγωγό και κατά την απόλυτη κρίση του, θα συμμετάσχει στο «Στάδιο Επιλογής», στο πλαίσιο του οποίου ενδέχεται να επιλεγεί (ομοίως, κατά την απόλυτη κρίση του) για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως Συμμετέχων, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενος ότι, το Στάδιο Επιλογής ενδέχεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ερμηνεία τραγουδιού και άλλων σχετικών με τη μουσική δεξιοτήτων, τη λήψη συνέντευξης αναφορικά με κάθε είδους (μη ειδικών κατηγοριών) δεδομένα/πληροφορίες για εκείνον τα οποία θα συντελέσουν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας και στην προσφορότερη αξιολόγηση της δήλωσης για συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και την εγγραφή της εικόνας ή/και φωνής του σε μέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και εν γένει λήψη φωτογραφιών/ πλάνων καθ’ όλη την διάρκεια (ή μέρος) της διαδικασίας του Σταδίου Επιλογής.
 • Ότι είναι ενήλικος, άνω των 18 ετών και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά την ελληνική νομοθεσία.
 1. Ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την Εταιρεία ή/και τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετάδοσης του Προγράμματος ή/και την ανωτέρω εταιρεία-δικαιούχο του Format, ούτε με άλλη σχέση ή/και με συγγένεια έως γ’ βαθμού με φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του Προγράμματος.
 2. Ότι δεν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ή την υγεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και βρίσκεται σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβανόμενος πλήρως το περιεχόμενο της τυχόν συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.
 3. Ότι δεν διώκεται ποινικά και δεν έχει καταδικασθεί για κανένα ποινικό αδίκημα, δεσμευόμενος να προσκομίσει προς τούτο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, εφόσον τούτο ζητηθεί.
 • Ότι έχει εκπληρώσει τις τυχόν στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση να παρουσιαστεί έως το τέλος των γυρισμάτων του Προγράμματος, διότι έχει λάβει αναβολή εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για νόμιμο λόγο,
 • Ότι γνωρίζει και αποδέχεται το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου έχει λάβει γνώση από την ανάγνωση και κατανόηση των παρόντων Όρων Συμμετοχής, τα οποία και αποδέχεται, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά του.
 1. Ότι η παρούσα δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και η τυχόν συμμετοχή του στο Στάδιο Επιλογής, η οποία γίνεται με δική του πρωτοβουλία, λαμβάνει/θα λάβει χώρα με ατομική του ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, μη διατηρώντας οιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή έτερη) για το λόγο αυτό έναντι του Παραγωγού ή/και των τηλεοπτικών σταθμών μετάδοσης του Προγράμματος, ανεξαρτήτως της έκβασης αυτών, άλλως παραιτείται δια του παρόντος από αυτή.
 2. Ότι αναγνωρίζει πως η δήλωση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται, ούτε συνιστά «πρόκριμα» για την τυχόν συμμετοχή του στο Στάδιο Επιλογής, ούτε η τυχόν συμμετοχή του στο Στάδιο Επιλογής συνεπάγεται (ή συνιστά πρόκριμα για) τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ή/και την τυχόν κάρπωση οποιουδήποτε επάθλου.
 3. Ότι αποδέχεται πλήρως πως, η εκάστοτε επιλογή του ή μη, κατά τα ανωτέρω, συνιστά απόφαση του Παραγωγού, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, είναι οριστική και δεν έχει δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. Σε κάθε δε περίπτωση συμμετοχής του ή μη στο Πρόγραμμα, δεν δικαιούται και δεν θα διεκδικήσει τώρα ή στο μέλλον, οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ικανοποίηση για την παραχώρηση των -με τους παρόντες όρους μεταβιβαζόμενων προς τον Παραγωγό- δικαιωμάτων του.
 • Ότι συμφωνεί και γνωρίζει πως, σε περίπτωση τελικής επιλογής του προς συμμετοχή στο Πρόγραμμα, θα τηρήσει όλους τους κανόνες του Προγράμματος, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητας του, καθώς και ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση του Παραγωγού ή αντιπροσώπου αυτού, ο οποίος μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία για την τελική έγγραφή του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή του, ο Παραγωγός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αντικαταστάσεώς του με άλλο συμμετέχοντα.
 • Ότι ακόμη και εάν επιλεγεί κατ’ αρχάς (κατά το Στάδιο Επιλογής) να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, ο Παραγωγός δεν έχει την υποχρέωση να παράξει το Πρόγραμμα και, ακόμη και εάν το Πρόγραμμα παραχθεί, δεν θα υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του Παραγωγού ή οποιουδήποτε τηλεοπτικού σταθμού να μεταδώσει το εν λόγω Πρόγραμμα. Αποδέχεται ότι, η εν τέλει μετάδοση ή μη μέρους ή όλου του Προγράμματος, είναι στη διακριτική ευχέρεια του οιουδήποτε τηλεοπτικού σταθμού και δεν έχει κανένα δικαίωμα ένστασης ή αμφισβήτησης αυτού.
 • Ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα (άλλως δύναται να ακυρωθεί η δήλωση συμμετοχής/συμμετοχή του στο Στάδιο Επιλογής ή/και στο Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο), προκύπτουν δε από επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), το οποίο θα προσκομίσει προς τον σκοπό αυτό στον Παραγωγό και παρέχονται με ευθύνη του/της Υποψήφιου/ας Συμμέτεχοντος/ουσας.
 1. Αναγνωρίζει ότι ο Παραγωγός βασίζεται αποκλειστικά στις δηλώσεις κι εγγυήσεις του, όπως αυτές περιέχονται στην παρούσα, προκειμένου να συμβληθεί με τον/τη Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα στην περίπτωση της τελικής επιλογής του. Τυχόν ανακρίβεια των παρόντων δηλώσεων κι εγγυήσεων, οποτεδήποτε και αν αυτή αποδειχθεί (πριν, κατά τη διάρκεια μεταδόσεως ή και μετά το πέρας της τηλεοπτικής μετάδοσης του Προγράμματος) αποτελεί για τον Παραγωγό, μεταξύ των λοιπών δικαιωμάτων του, σπουδαίο λόγο αποκλεισμού του/της Υποψήφιου/ας Συμμέτεχοντος/ουσας από το Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αυτού και δημιουργεί αξιώσεις του Παραγωγού για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που αυτό θα τυχόν υποστεί εκ του ως άνω λόγου.
 • Σχετικά με τη φωτογραφία ή/και το τυχόν video που υποβάλει μέσω της «φόρμας» συμμετοχής, δηλώνει ότι: (α) είναι ατομικά, ήτοι δεν απεικονίζονται/ εμφανίζονται εκεί τρίτα πρόσωπα, (β) δεν προσβάλλουν τα χρηστά ήθη/δεν περιλαμβάνουν ακατάλληλο ή/και μη ευπρεπές περιεχόμενο, (γ) το σχετικό υλικό (φωτογραφία/video) δεν είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.)/δεν περιέχει «βιομετρικά» δεδομένα του ώστε να συνιστά ειδικής κατηγορίας προσωπικό του δεδομένο (ευαίσθητο), (δ) δεν περιλαμβάνουν παραποιημένο ή μη γνήσιο περιεχόμενο και (ε) διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων πάσης φύσεως επί του σχετικού υλικού ή/και το σχετικό υλικό δε θίγει δικαιώματα πάσης φύσεως οποιουδήποτε τρίτου ή/και σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος δημιουργός/δικαιούχος δικαιωμάτων επί του υλικού (φωτογραφία/video), έχει προηγουμένως λάβει κάθε απαιτούμενη για το σκοπό χρήσης του άδεια από τρίτους-δικαιούχους, ρητά αποδεχόμενος/η ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Παραγωγός – ή/και αυτοί προς τους οποίους ο Παραγωγός έχει παράσχει σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς) – σε περίπτωση μη συνδρομής των ανωτέρω κι ότι, είναι μόνος/η υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν προκληθεί οποτεδήποτε στον Παραγωγό/προστηθέντα του από οποιονδήποτε τρίτο ή κύρωση αρμόδιας αρχής κλπ., για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά με τα ανωτέρω.
 • Ότι αναγνωρίζει και παρέχει τη ρητή συναίνεση του/της για το γεγονός ότι ενδέχεται κατά την ή εξ’ αφορμής της συμμετοχής του/της στο Πρόγραμμα (ανεξαρτήτως του εάν τελικώς επιλεγεί να συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος ή όχι) ορισμένα εκ των προσωπικών του/της δεδομένων να αναφερθούν δημόσια και να μεταδοθούν τηλεοπτικά ή/ και μέσω Διαδικτύου, παρέχει δε τη ρητή συγκατάθεση του/της προς τούτο.
 • Ότι αναγνωρίζει πως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγεί προς τούτο κατά το Στάδιο Επιλογής, συνιστά η εκ μέρους του ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή και υπογραφή (σύναψη) της «Σύμβασης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα» (μετά της συνημμένης εκεί «Περιγραφής – Βασικών Κανόνων» του Προγράμματος και των λοιπών Παραρτημάτων), που θα του δοθούν για το σκοπό αυτό από τον Παραγωγό, στο πλαίσιο της εκ μέρους της νομότυπης και επιμελούς παραγωγής του Προγράμματος.
 • Ότι δεν έχει, τώρα ή στο μέλλον, ουδέν δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης του υλικού (προπαρασκευαστικού και μη) του Προγράμματος, του τίτλου, των λογοτύπων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων του (περιλαμβανομένων του ύφους και στυλ της (look and feel)), ούτε τυχόν εμπορικής / διαφημιστικής εκμετάλλευσης αυτού, αναγνωρίζοντας ότι αυτά ανήκουν είτε στον Παραγωγό, είτε στους τηλεοπτικούς σταθμούς μετάδοσης, είτε στον ιδιοκτήτη του format.
 1. Ότι αποδέχεται πως, οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, η Ενημερωτική Ειδοποίηση και Συναίνεση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και οι Κανόνες Συμμετοχής στο Πρόγραμμα δύνανται να τροποποιηθούν είτε από τον Παραγωγό ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Ότι γνωρίζει ότι, ο Παραγωγός ή/ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της εκτέλεσης της παραγωγής του Προγράμματος, δύνανται να συστήσουν αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή/και συμμετάσχουν σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και με τα γυρίσματα του τηλεοπτικού Προγράμματος με τα δεδομένα του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας, που έχουν συλλεγεί κατά την διάρκεια αυτών και συναινεί ρητά σε αυτό.

 

 1. ΡΗΤΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 

Ειδικώς αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τόσο, κατά το Στάδιο Επιλογής, όσο και την τυχόν συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, ο Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα προς τον Παραγωγό ή/και τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετάδοσης του Προγράμματος τα ακόλουθα:

 1. Ότι αντιλαμβάνεται πως, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, ενδεχομένως θα περιέλθουν σε γνώση του πληροφορίες σχετικές με το Στάδιο Επιλογής, το Πρόγραμμα, τον Παραγωγό, τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετάδοσης του Προγράμματος και εν γένει την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής, μη δημοσιοποιηθείσες στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, τυχόν δε κοινοποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών ή/και συγγενικών του προσώπων (π.χ. μέσω συνεντεύξεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω συγγραφής άρθρων ή βιβλίων ή μέσω δημοσίευσης τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο) απαγορεύεται απολύτως. Η απαγόρευση αυτή επιβιώνει και εξακολουθεί να τον δεσμεύει για ένα (1) ακόμη έτος από τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
 2. Ότι δεσμεύεται να τηρήσει αυστηρά εμπιστευτικό και να μην αποκαλύψει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των φιλικών ή/και συγγενικών του προσώπων) και να μη δημοσιεύσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Παραγωγού και των τηλεοπτικών σταθμών, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία επιλογής που θα περιέλθει εις γνώση του ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και δεν θα προβεί στη λήψη φωτογραφιών/ οπτικουακουστικού ή άλλου υλικού ούτε σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση υλικού ή δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/ τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο, σε σχέση με όλα τα ανωτέρω, άλλως ο Παραγωγός -και αυτοί προς τους οποίους ο Παραγωγός έχει παράσχει ή θα παρέχει σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς) – διατηρούν τα δικαιώματα αξίωσης αποζημιώσεων, ως κατωτέρω αναλύεται.
 • Ότι αναφορικά με τη διαφύλαξη της μυστικότητας της διαδικασίας των γυρισμάτων και την αποφυγή διαρροής πληροφορίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν την τηλεοπτική μετάδοση του Προγράμματος, δεσμεύεται ρητά να μην αποκαλύψει – τώρα ή στο μέλλον – σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των συγγενικών ή φιλικών του προσώπων, ειδικά δε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, με οιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο του Προγράμματος (διαδικασία pre-casting/auditions, δοκιμασίες, βαθμολογίες, διαλόγους κ.α.), δεσμεύεται δε και στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας τόσο πριν τη μετάδοση των επεισοδίων όσο και μετά από αυτή, σχετικά με οιαδήποτε πληροφορία ήθελε περιέλθει εις γνώση του λόγω της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα ή/και στα γυρίσματα αυτού.
 1. Ότι για την τυχόν χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με το Πρόγραμμα προς οιοδήποτε τρίτο, θα πρέπει να έχει ληφθεί προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Παραγωγού και των τηλεοπτικών σταθμών. Παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στον Παραγωγό (με δική του απόφαση ή κατόπιν εντολής των τηλεοπτικών σταθμών) να τον αποκλείσει ή/και να τον κηρύξει έκπτωτο, εφόσον έχει αναδειχθεί νικητής, αναζητώντας την επιστροφή των χρημάτων ή επάθλων ή προϊόντων πιθανότατα έχει κερδίσει. Επιπλέον, σε περίπτωση που ευθύνεται για διαρροή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, του τύπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σχετικά με την έκβαση του Προγράμματος, η οποία θα καταστεί επιζήμια για τον Παραγωγό ή/και όσους έλκουν σχετικά δικαιώματα (ενδεικτικά αναφερομένων των τηλεοπτικών σταθμών), οι ζημιωθέντες δύνανται να αξιώσουν περαιτέρω αποζημιώσεις για την αποκατάσταση ζημιών τους, ως κατωτέρω αναλύεται.
 2. Απαγόρευση συνεντεύξεων: Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανένα απολύτως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπο, τηλεοπτικό ή ηλεκτρονικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Παραγωγού και των τηλεοπτικών σταθμών. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο ή τύπος) προσεγγίσει τον/ην Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα για παροχή συνεντεύξεως, ο τελευταίος θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Παραγωγό και τους τηλεοπτικούς σταθμούς προκειμένου να εξασφαλίσει τις κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες γραπτές συναινέσεις.
 3. Απαγόρευση αναρτήσεων στο διαδίκτυο: Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Προγράμματος, ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα δεν επιτρέπεται να αναρτά στο διαδίκτυο, ειδικότερα δε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Παραγωγού και των τηλεοπτικών σταθμών, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό, ηχητικό κ.α.) αφορά στο Πρόγραμμα, στους συμμετέχοντες, στη συμμετοχή του ή την παραγωγή του Προγράμματος συνολικά. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του Προγράμματος. Παραβίαση του παρόντος όρου επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής και / ή τυχόν νίκης του/ης Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντος/ουσας, αξίωση άμεσης επιστροφής τυχόν επάθλου ή χρημάτων, καθώς και δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης του Παραγωγού ή/και όσων έλκουν σχετικά δικαιώματα (ενδεικτικά αναφερομένων των τηλεοπτικών σταθμών), ως κατωτέρω αναλύεται.

 

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής και την εν γένει συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο του/ης Υποψηφίου/ας Συμμετέχοντος/ουσας στο Πρόγραμμα, ο Παραγωγός δηλώνει τα ακόλουθα:

 1. H Φόρμα Συμμετοχής που υποβάλλει ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα, μετά των πάσης φύσεως στοιχείων που γνωστοποιεί στο πλαίσιο αυτής, δεν θα δημοσιευθεί, δεν θα προβληθεί και δεν θα δοθεί στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική προς τούτο συναίνεση από τον/ης Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα.
 2. H υποβολή της αίτησης συμμετοχής και η αποδοχή των παρόντων όρων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, προσφορά θέσης συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα. Ο Παραγωγός του Προγράμματος μπορεί (ή και όχι) να καλέσει τον/ην Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα σε οντισιόν κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
 • Όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στον Παραγωγό, καθώς και όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στους παρόντες όρους, αφορούν στην επικράτεια της Ελλάδας, της Κύπρου και κάθε άλλης χώρας του κόσμου.

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δεδομένης της φύσης και του σκοπού του Προγράμματος, όπως έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό και στον Υποψήφιο Συμμετέχοντα/ουσα, η συμμετοχή εκάστου προσώπου ως Υποψήφιο Συμμετέχοντα/ουσα ή/και συμμετέχοντος/ουσας στο Πρόγραμμα απαιτεί και συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Συνεπεία τούτου, αναφορικά με τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής και την εν γένει συμμετοχή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Πρόγραμμα, ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα δηλώνει τα ακόλουθα:

 1. Ότι έχει ενημερωθεί από τον Παραγωγό με ειδικό έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR), την εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες και Συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 2. Ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, απλών και ειδικών (υγείας) στο πλαίσιο της καταπολέμησης εξάπλωσης του COVID-19 στους χώρους παραγωγής του Προγράμματος μέσω της διενέργειας Rapid ή/και PCR Test, εφόσον το επιλέξει η Παραγωγή και απαιτείται από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ειδικότερες προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β’ της Φόρμας Συμμετοχής (Ενημερωτική Ειδοποίηση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων) και, σε περίπτωση αντίθεσης, υπερισχύουν όσων προβλέπονται στον παρόντα όρο 7.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Ο Υποψήφιος Συμμετέχων, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση αυτού προϋποθέτει αναπόδραστα την εκ μέρους του παραχώρηση προς τον Παραγωγό, προς περαιτέρω διάθεση στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στη «BANIJAY RIGHTS LIMITED», μεταξύ άλλων, συγκεκριμένων δικαιωμάτων που συνδέονται άρρηκτα με ορισμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς του (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής μου), προς τούτο δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα προς τον Παραγωγό, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED» τα ακόλουθα:

 1. Ότι χορηγεί ρητά, τόσο προς τον Παραγωγό όσο και προς σε αυτούς στους οποίους ο Παραγωγός έχει παράσχει σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED»), για ολόκληρη την περίοδο προστασίας του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών του δικαιωμάτων, και εν συνεχεία εις το διηνεκές, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, τη συγκατάθεσή του και τους εκχωρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά οι ίδιοι ή να παραχωρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους σε ολόκληρο τον κόσμο, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία του με τους εξής ειδικότερους τρόπους: (α) με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας του και της φωνής του σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. φιλμ, videodiscs, CD – video, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, hard drives, cloud, τρισδιάστατες εικόνες κλπ.), (β) με την απευθείας ή σε μαγνητοσκόπηση ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού, άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα της επιλογής του Παραγωγού ή/και αυτών προς τους οποίους ο Παραγωγός έχει παράσχει σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED»), με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσο, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό, (γ) με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, μέσω διαδικτύου (internet), IPTN, CLOUD, τεχνολογία ΟΤΤ ή/και IPTV, του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος, άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (π.χ. τεχνολογίες δικτύου 3G, 4G, 5G) άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής, (δ) με τη χρήση της εικόνας και της φωνής του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας που έχει εγγραφεί στο πλαίσιο του παρόντος για την δημιουργία περαιτέρω τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως making off, αφιερωμάτων, τηλεταινίας κλπ. προς μετάδοση χωρίς χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με τους τρόπους μετάδοσης και διανομής που αναφέρονται στον παρόντα όρο 8.i., (ε) με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος ή υλικού προωθήσεως που συνδέεται με αυτό, (στ) με τον υποτιτλισμό ή/και μεταγλώττιση του Προγράμματος και των λοιπών τηλεοπτικών προγραμμάτων στα οποία θα ενσωματωθεί η κατά τα οριζόμενα στον παρόντα όρο εγγραφή της εικόνας και της φωνής του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας, (ζ) με την θέση σε κυκλοφορία οποιουδήποτε υλικού (π.χ. βίντεο, dvd κ.λπ.) ή/και άλλου φορέα (π.χ. ψηφιακή μορφή για χρήση μέσω του διαδικτύου ή όποια άλλη πρόσφορη χρήση) ενσωμάτωσης της κατά τα οριζόμενα στο παρόν εγγραφής της εικόνας και της φωνής του Συμμετέχοντα έναντι ή άνευ ανταλλάγματος (ενδεικτικά: πώληση, εκμίσθωση, δημόσιος δανεισμός κ.λπ.), (η) με τη διαφημιστική και χορηγική εκμετάλλευση των τηλεοπτικών προγραμμάτων στα οποία έχει ενσωματωθεί η εικόνα του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας (ως σύνολο ή συρραφή αποσπασμάτων), καθώς και τη χρήση της εικόνας του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας για σκοπούς διαφήμισης και εν γένει προώθησης και προβολής του Προγράμματος από τον Παραγωγό ή/ και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, (θ) με την εμπορική εκμετάλλευση, πώληση και καθ’ oιovδήπoτε τρόπο διάθεση ειδών, που θα φέρουν τα λογότυπα ή/και άλλα χαρακτηριστικά της παραγωγής του Προγράμματος αλλά και την εικόνα/φωνή του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας (όπως ενδεικτικά είδη ενδύσεως, αφίσες, κλπ.) και κάθε άλλο προϊόν ή αγαθό που θα διατίθεται στο κoιvό για την προώθηση – άμεση ή έμμεση (merchandising) – του Προγράμματος.
 1. Ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα θεωρηθεί ότι, αποκτά πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία του/της στο Πρόγραμμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα με το παρόν στον Παραγωγό, ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3 και 46 του Ν. 2121/93 για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων που περιγράφονται υπό τον όρο 8.i. ανωτέρω καθώς και το δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων αυτών αποκλειστικά και μόνο στο STAR CHANNEL και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED», οι οποίες, δυνάμει της δια του παρόντος ανεπιφύλακτης και ρητής συναίνεσης του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας, θα δύνανται επίσης να εκχωρήσουν ή μεταβιβάσουν χωρίς χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό τα ως άνω δικαιώματα ή μέρος αυτών, σε οποιονδήποτε τρίτο έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του STAR CHANNEL και της «BANIJAY RIGHTS LIMITED» καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του Προγράμματος, του/της Συμμετέχοντος/ουσας μη έχοντος/ουσας ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού.
 • Ότι η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και η κατά τον παρόντα όρο 8.i. ανεπιφύλακτη μεταβίβαση των δικαιωμάτων επί της εικόνας, της φωνής, της εν γένει παρουσίας καθώς και του συνόλου των τυχόν πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που συντρέχουν στο πρόσωπό του εκ της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα ή εξ αφορμής της συμμετοχής αυτής, δεν θίγουν καμία ενοχική ή άλλη δέσμευση του Συμμετέχοντα ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε απαγόρευση εκ των οποίων παρακωλύεται ή άλλως εμποδίζεται η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ή/και η ελεύθερη διάθεση της εικόνας, της φωνής και του ονόματος του.

Συνεπεία της ανωτέρω δέσμευσης, στην περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά του Παραγωγού ή/ και του τηλεοπτικού σταθμού, ισχυριζόμενος ότι από την εκτέλεση της παρούσας και σε ότι αφορά και τον/την Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα, θίγονται οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του, ο/η Υποψήφιος/α Συμμετέχων/ουσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει υπέρ του Παραγωγού ή/ και του τηλεοπτικού σταθμού, με δική του δαπάνη, με δικηγόρους της επιλογής του Παραγωγού ή/ και του τηλεοπτικού σταθμού, και σε περίπτωση που τυχόν καταλογιστεί σε βάρος του Παραγωγού ή/ και του τηλεοπτικού σταθμού οποιοδήποτε ποσό, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταβάλλει στους ανωτέρω οποιοδήποτε ποσό καταδικαστούν να πληρώσουν (από κοινού ή χωριστά) για το λόγο αυτό και ακόμα να τους αποζημιώσει για κάθε περαιτέρω θετική ή/ και αποθετική του ζημία ή/και βλάβη.

 1. Ότι, προς άρση πάσης αμφιβολίας, αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με τον παρόντα όρο 8. εκχωρήσεις/ μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων επί της εικόνας, της φωνής, της εν γένει παρουσίας καθώς και του συνόλου των τυχόν πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, που συντρέχουν στο πρόσωπό του εκ της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα ή εξ αφορμής της συμμετοχής αυτής, παρέχονται  χωρίς κανένα χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό και θα εξακολουθούν να ισχύουν ανεξαρτήτως τυχόν οικειοθελούς αποχώρησης του/της Υποψήφιου/ας Συμμετέχοντα/ουσας, μη επιλογής του/της στις διάφορες φάσεις του Προγράμματος, της λήξης ή της για οποιοδήποτε λόγω πρόωρης λύσης της παρούσας.
 1. Ότι παραχωρεί στον Παραγωγό και τον τηλεοπτικό σταθμό, το αποκλειστικό δικαίωμα οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού του Προγράμματος ή της διαδικασίας παραγωγής του με την εικόνα του (μόνου ή μαζί με άλλους συντελεστές του Προγράμματος), τη φωνή, του ονόματός του, λοιπών στοιχείων της προσωπικότητός του, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, στο πλαίσιο:

α) προωθήσεως του Προγράμματος, καθώς και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητος συνδέεται με τα σήματα «Fame Story» και «Star Academy»,

β) τη δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το Πρόγραμμα,

γ) διανομής του Προγράμματος σε υλικούς φορείς (dvd) ή με οιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο, ή/και

δ) οιασδήποτε εκδόσεως, βιβλίου ή περιοδικής, σχετικής με το Πρόγραμμα.

 1. Ότι τελεί σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνεται δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση των δηλώσεων, εγγυήσεων εκχωρήσεων μεταβιβάσεων και συναινέσεων που παρέχονται από αυτόν βάσει του παρόντος όρου 8.
 • Ότι κάθε μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς την «BANIJAY RIGHTS LIMITED» ισχύει στο ακέραιο και υπέρ των κατά περίπτωση νομίμων διαδόχων αυτής.
 • Ότι, δια της παρούσης, παραιτείται από τυχόν δικαίωμά του να προβεί στη λήψη προσωρινών μέτρων ή να περιορίσει τη μετάδοση ή χρήση του βίντεο ή οποιουδήποτε προγράμματος που αναφέρεται ανωτέρω και το οποίο περιλαμβάνει το βίντεο της εικόνας και/ή της φωνής του (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού).
 1. Ότι, εφόσον επιλεγεί ως συμμετέχων/ουσα, παρέχει στον Παραγωγό, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED», δυνάμει της παρούσας, το δικαίωμα να συστήσει αρχείο με τα γυρίσματα του Προγράμματος, με όσα δεδομένα του, ακόμη και τυχόν ευαίσθητα, έχουν συλλεγεί κατά την διάρκεια αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της συγκεκριμένης παραγωγής.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 

 1. Η κατάθεση της Φόρμας Συμμετοχής από τον/ην Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Παραγωγού και των τηλεοπτικών σταθμών μετάδοσης του Προγράμματος.
 2. Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε υποψήφιο του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 • Οι Υποψήφιοι Συμμετέχοντες/ουσες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή/και αξίωση κατά του Παραγωγού και, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, κατά των τηλεοπτικών σταθμών λόγω του αποκλεισμού τους.
 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Ανόρθωση ζημιών: Σε περίπτωση κατά την οποία από την παράβαση οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων από τον/ην Υποψήφιο/α Συμμετέχοντα/ουσα, είτε κατά τη διάρκεια της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του είτε μετά από αυτή, προκύψει ζημία του Παραγωγού ή/ και αυτών προς τους οποίους ο Παραγωγός έχει παράσχει σχετικά με το Πρόγραμμα δικαιώματα (ενδεικτικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τη «BANIJAY RIGHTS LIMITED») (ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να επιφέρουν π.χ. καταστροφή τεχνικού εξοπλισμού, μικροφώνων, καθυστέρηση ή ματαίωση γυρισμάτων, προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής φήμης της εκπομπής και των παραγωγών ή των τηλεοπτικών σταθμών, προσβολή της αξιοπρέπειας τρίτων όπως άλλων συμμετεχόντων, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, μείωση εσόδων, διαρροή πληροφοριών κλπ), οι ζημιωθέντες διατηρούν, πλην του αυτονόητου δικαιώματος αποβολής του Υποψηφίου Συμμετέχοντος από την παραγωγή, το επιπλέον δικαίωμα να αξιώσουν την αποκατάσταση της επελθούσας εις βάρος τους θετικής ή αποθετικής ζημίας, με την καταβολή αποζημίωσης ποσού ύψους έως πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.
 2. Ο Υποψήφιος Συμμετέχων αποδέχεται πως, λόγω της φύσης και του σκοπού εμπορικής εκμετάλλευσης του Προγράμματος, ο Παραγωγός δύναται να παραχωρήσει, αναθέσει ή άλλως μεταβιβάσει όλα τα παραχωρούμενα στην παρούσα δικαιώματά του, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχοντας δια της παρούσης τη ρητή και ανέκκλητη συγκατάθεσή του προς τούτο.
 • Ο Υποψήφιος Συμμετέχων δηλώνει ότι έχει διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα αναφερόμενα στο παρόν αναγνωρίζει ότι η παρούσα και η τυχόν συμμετοχή του/ης στο Στάδιο Επιλογής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Scroll to Top